top of page

Weight : 50gms 

நெருஞ்சில்

சிறுநீர் பாதை அடைப்புகளை அகற்றும். சிறுநீரகக் கற்களைக் கரைக்கும். பித்தப்பை கற்களுக்குத் தீர்வு கொடுக்கும். 

நெருஞ்சில் Soup powder Nerunjil 50gms

₹160.00Price
    bottom of page